עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא שבועות

נושאי העלון: שבועות, שלמי חגיגה

סיון, שבועות

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצות ראיה ושלמי חגיגה