עלון 59672

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא קידוש השם

נושאי העלון: קידוש השם, פרשת וארא

וארא, טבת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קידוש ד'