עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא פרשת תולדות

נושאי העלון: פרשת תולדות, גדלות בשנים, גדלות בסימנים

כסלו, תולדות

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דין גדלות בשנים ובסימנים