עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא פרשת שמות

נושאי העלון: פרשת שמות, מינקת גויה

שמות, טבת

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מינקת גויה