עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא פרשת קורח

נושאי העלון: פרשת קורח, בכור בהמה טהורה

תמוז, קורח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בכור בהמה טהורה