עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא פרשת כי תשא

נושאי העלון: פרשת כי תשא, מלאכת מחשבת

כי תשא, אדר

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מלאכת מחשבת בשבת