עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא פרשת חיי שרה

נושאי העלון: פרשת חיי שרה, זמן תפילת מנחה

חשון, חיי שרה

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בין השמשות וזמן תפילת מנחה