עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא פרשת וירא

נושאי העלון: פרשת וירא, פסול מחובר בסכין של שחיטה

חשון, וירא

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פסול מחובר בסכין של שחיטה