עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא פרשת וירא

נושאי העלון: פרשת וירא, מצוה בו יותר מבשלוחו

חשון, וירא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצוה בו יותר מבשלוחו