עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא פרשת ויחי

נושאי העלון: פרשת ויחי, לא יסור שבט מיהודה

טבת, ויחי

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

לא יסור שבט מיהודה