עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא פרשת ואתחנן

נושאי העלון: פרשת ואתחנן, ברכות התפילין

אב, עקב

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ברכות התפילין