עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא פרשת אמור

נושאי העלון: פרשת אמור, אשת כהן בתרומה

אייר, אמור

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אכילת אשת כהן בתרומה