עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא מחצית השקל

נושאי העלון: מחצית השקל, פרשת כי תשא

כי תשא, אדר

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצות מחצית השקל