עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא ישוב ארץ ישראל

נושאי העלון: ישוב ארץ ישראל, פרשת דברים

אב, דברים

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצות יישוב ארץ ישראל