עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא יין נסך

נושאי העלון: יין נסך, פרשת בלק

תמוז, בלק

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

יין נסך