עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא חציצה בארבעת המינים

נושאי העלון: חציצה בארבעת המינים, סוכות

תשרי, סוכות

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חציצה בד' מינים