עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא התנאה בירושה

נושאי העלון: התנאה בירושה, פרשת ויחי

טבת, ויחי

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

התנאה בירושה