עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא ברכת נטילת לולב

נושאי העלון: ברכת נטילת לולב, סוכות

תשרי, סוכות

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ברכת נטילת לולב