עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא ברכת הנהנין

נושאי העלון: ברכת הנהנין, פרשת וירא

חשון, וירא

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ברכת הנהנין