עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא בנין בית המקדש

נושאי העלון: בנין בית המקדש, פרשת תרומה

תרומה, אדר

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצות בנין בית המקדש