עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא איסור שרצים

נושאי העלון: איסור שרצים, דין בריה, פרשת שמיני

ניסן, שמיני

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

איסור שרצים ודין בריה