עלון 43251

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא תמורה

נושאי העלון: תמורה, ספירת העומר, בעל חוב, ספק דאורייתא לקולא, פרשת בחוקותי

אייר, בחוקותי

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אין לעשות תמורה על ידי שליח, תמורה - לאו שאין מעשה, מסדרין לבעל חוב, ביסוד שיטת הרמב"ם דספק דאורייתא לקולא, ספירת העומר