עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא תוספת שבת

נושאי העלון: תוספת שבת, פרשת לך לך, מילה בצרעת, מילה בשביעי

חשון, לך לך

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מילה שלא בזמנה I הוכחה ממילה בצרעת I מילה תוספת שבת I מחה לאחר המילה I נמלך בין מילה לטבילה I מילה לברית שיהא לגירות I מילה בשביעי I הפסיק לעשות מלאכות