עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא פרשת כי תצא

נושאי העלון: פרשת כי תצא, חובל ברוצח, אבידה מוקצה

אלול, כי תצא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

להכות או להזיק I לא יוסיף ברוצח I תשלומי חובל ברוצח I יאוש מבעל האבידה I שמא נפל מאשה או קטן או שליח I השבת אבידה קיומית I אבידה שהיא מוקצה I נאבד פקדון מהשומר I ספק אם יתבשל