עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא פרשת וירא

נושאי העלון: פרשת וירא

חשון, וירא

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצות חינוך I חינוך בספיקות I קטנותו גרמה לו I אשה מוציאה קטן בברכת המזון I יצא מן התורה ולא מדרבנן I קטן חיגר I להקנות לולב לקטן I כתיבת תפילין בספק קטן I בקבוקי יין שהם בסיס