עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא פרשת ויקרא

נושאי העלון: פרשת ויקרא, צואה במקום תפילה, ספק מעילה, ספק חלב

ניסן, ויקרא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ספק מעילה I עדים מחייבין קרבן I ידע שהוא ספק חלב I התפלל ואחר כך מצא צואה