עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא פרשת וארא

נושאי העלון: פרשת וארא, עבירה בפרהסיא, מבשל

וארא, טבת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

למסור נפשו בעבירה בפרהסיא I נכרי שטועה וסובר שאסור I פרהסיא שלא יודעים I איסור קל שאינו מכריחו I הצלת מי שמחמיר על עצמו I להציל הנאנס I מלאכת מבשל