עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא נרות שבת

נושאי העלון: נרות שבת, פרשת משפטים, שמן ערלה

משפטים, שבט

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הדלקת נר שבת בשמן ערלה