עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא מצוה

נושאי העלון: מצוה, חלל, ברכת רפאנו, פרשת כי תבוא, הלכות קטנות

אלול, כי תבוא

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצוה בעתיד מהני כבר למפרע, חידושא דהלכות קטנות, חלל שלא נודע שעבד עבודה בשבת, לעמוד במקום שכלו ג' פסיעות, ברכת רפאנו