עלון 52438

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא מעלין בקודש

נושאי העלון: מעלין בקודש, פרשת עקב, קונם, שיעור עיכול

אב, עקב

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

צמאון אשר אין מים I קונם שלא יניח תפילין I מעלין בקודש ואין מורידין I עשר מזוזות כשרים מספק I תפילין או מזוזה I הפסד בסוף שיעור העיכול I שהה כדי לגמור את כולה I הפסד בסוף שיעור העיכול I ברכה במאכל של איסור I בישול עכו"ם