עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא מעלין בקודש

נושאי העלון: מעלין בקודש, פרשת ויצא

כסלו, ויצא

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מעשר כספים I מעלין בקודש במזוזות I לעלות או לא להוריד I עד קידושין גזלן I אתה חוננתנו בספק תפילה