עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא כותב בשבת

נושאי העלון: כותב בשבת, פרשת שופטים, שור הנסקל, כח חזקה

אלול, שופטים

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עדי שור הנסקל I גדול מכח חזקה I זקן ממרא I כותב בשבת