עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא יום טוב שני

נושאי העלון: יום טוב שני, עבד עברי, פרשת בהר, כוכב מיעקב

אייר, בהר

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עבד עברי לאחר הזמן I סוף שש שנים I במספר שנים אחר היובל I ושב אל משפחתו I מוכר בבת אחת I בנתערבו ימכור בעבד עברי I כוכב מיעקב I עושה מלאכה לנוהג כרבינו תם I תוספת שבת I יום טוב שני