עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא יום הכיפורים

נושאי העלון: יום הכיפורים, פרשת וילך

תשרי, יום הכיפורים, וילך

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת וילך I יום הכיפורים