עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא הפסק בקריאת שמע

נושאי העלון: הפסק בקריאת שמע, מצות עשה שהזמן גרמא, פרשת ואתחנן

אב, ואתחנן

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הפסק בקריאת שמע, ספק חמץ ספק מצה, לאכול לפני ספק הבדלה, בהמה שנגנבה שלא יעבור בשביתת בהמתו, מצות עשה שהזמן גרמא, מצוות תפילין חיוב אחת כל יממה