עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא ארבעת המינים

נושאי העלון: ארבעת המינים, סוכה, ישיבה בסוכה, סוכות, פרשת וזאת הברכה, פרשת האזינו

תשרי, סוכות, וזאת הברכה, האזינו

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ישיבה בסוכה I עשיית הסוכה I הלכות סוכה I נפלה סוכתו I עניני ד' מינים