עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא אבר מן החי

נושאי העלון: אבר מן החי, משיב הרוח, פרשת נח, בני נח, שאגת אריה

חשון, נח

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חיוב מיתה בבני נח, גדר איסור אבר מן החי, קושיית השאגת אריה, בענין 'משיב הרוח'