עלון

עלון שיעורי הלכה ואגדה - הרב עמרם יוסף הלוי יונגרייז - בנושא שכח לספור יום אחד ספירת העומר

נושאי העלון: שכח לספור יום אחד ספירת העומר

ניסן

תש"פ
"ברכת הספירה כששכח לספור יום אחד"