עלון

עלון שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן, עולמות - בנושא פרשת תרומה

נושאי העלון: פרשת תרומה, זריזות

תרומה

תש"פ
פרשת תרומה, זריזות