עלון

עלון שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן, עולמות - בנושא פרשת תצוה

נושאי העלון: פרשת תצוה, אורים ותומים

תצוה

תש"פ
פרשת תצוה, אורים ותומים