עלון

עלון שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן, עולמות - בנושא פרשת תזריע מצורע

נושאי העלון: פרשת תזריע מצורע, טהרת המחשבה

תזריע-מצורע

תש"פ
פרשת תזריע מצורע, טהרת המחשבה