עלון 72492

עלון שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן, עולמות - בנושא פרשת משפטים

נושאי העלון: פרשת משפטים, שבת

משפטים

תש"פ
פרשת משפטים, שבת