עלון

עלון שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן, עולמות - בנושא פרשת מקץ

נושאי העלון: פרשת מקץ, החינוך בבית האבות

מקץ

תש"פ
פרשת מקץ, החינוך בבית האבות