עלון 72923

עלון שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן, עולמות - בנושא פרשת ויקהל

נושאי העלון: פרשת ויקהל, השראת השכינה

ויקהל

תש"פ
פרשת ויקהל, השראת השכינה