עלון

עלון שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן, עולמות - בנושא פרשת ויגש

נושאי העלון: פרשת ויגש, טהרת המעשים

ויגש

תש"פ
פרשת ויגש, טהרת המעשים