עלון

עלון שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן, עולמות - בנושא פרשת בא

נושאי העלון: פרשת בא, השגחה פרטית וכללית

בא

תש"פ
פרשת בא, השגחה פרטית וכללית