עלון

עלון שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן, עולמות - בנושא פרשת אמור

נושאי העלון: פרשת אמור, כבוד התורה

אמור

תש"פ
פרשת אמור, כבוד התורה