עלון

עלון שיעורים בחומש עם פירוש אור החיים הקדוש - מבית עולמות - בנושא פרשת לך לך

נושאי העלון: פרשת לך לך, גזירת מלך

חשון, לך לך

תשפ"א
עבודת ה' - גזירת מלך