עלון 75432

עלון שיח בחוקיך - גלות ונחמה - הרב שמעון סנדומירסקי - בנושא גלות ונחמה

נושאי העלון: גלות ונחמה, בין המצרים, בין המצרים, תשעה באב

תמוז, אב, תשעה באב, בין המצרים

תש"פ
קונטרס "שיח בחוקיך" גלות ונחמה - הרב הגאון הצדיק רבי שמעון סנדומירסקי שליט"א מנהל רוחני בישיבת "ברכת-יצחק" אור יהודה