עלון

עלון שיחות הרב אליהו אליעזר דסלר שליט"א - בנושא פרשת בא

נושאי העלון: פרשת בא, את אשר התעללתי במצרים

בא, שבט

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"את אשר התעללתי במצרים" - פירוד הידיעות וההבנות מהמעשים